User Name :
Password :
 
   
(Xin vui lòng nhập User Name và Password đã được cấp qua Email trong lần đăng ký đầu tiên. Các yêu cầu hỗ trợ xin gửi từ hòm thư liên hệ đã đăng ký tới địa chỉ quanlytenmienquocte@vnnic.vn, điện thoại 04-35564944 (máy lẻ 901) hoặc hotline 1800.1256 để được giải đáp)
   

 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944 (ext: 901). Fax : + 84 - 4 - 37821462.
Email: quanlytenmienquocte@vnnic.vn. Website : http://www.thongbaotenmien.vn.