Thắt chặt quản lý hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 

     Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Thanh tra nghành Thông tin và Truyền thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký và chủ thể sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam.

     Tiếp theo đợt thanh tra hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn Hà Nội, từ ngày 22/09 đến ngày 07/10/2010, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh tiến hành đợt thanh tra liên nghành về hoạt động cung cấp, đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Phạm vi thanh tra lần này là 07 đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký và sử dụngtên miền quốc tế bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mắt Bão, Công ty TNHH TMDV Tin học Toàn Phần, Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến Vi Sun, Công ty TNHH TM Nguyên Hà, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Trực tuyến Việt Sun, Công ty TNHH Phần mềm Hải Nhân và Công ty TNHH Công nghệ Quảng cáo Toàn Cầu.

     Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước tại Nghị định số 28/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2008/NĐ-CP. Theo đó, có 02 đơn vị bị xử phạt vì hành vi không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Các đơn vị còn lại đều bị đoàn Thanh tra nhắc nhở và yêu cầu chấp hành hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

     Đặc biệt, Công ty TNHH Phần mềm Hải Nhân đã bị xử phạt với mức phạt 20 triệu đồng vì hành vi cung cấp tên miền quốc tế mà không đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944 (ext: 901). Fax : + 84 - 4 - 37821462.
Email: quanlytenmienquocte@vnnic.vn. Website : http://www.thongbaotenmien.vn.