Quy trình thông báo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế của Nhà đăng ký tên miền quốc tế

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, gửi tới VNNIC.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Bản báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT (trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT cho cộng đồng người sử dụng). Download

(2). Bản dịch được công chứng hợp đồng với tổ chức quản lý TMQT – ICANN (hoặc có tên trong danh sách tại Website: https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html), hoặc hợp đồng với NĐK TMQT chính thức (Accredited Registrar) của tổ chức quản lý TMQT;

(3). Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền.

Bước 2: VNNIC kiểm tra hồ sơ, xử lý và cập nhật

(1). VNNIC rà soát kiểm tra hồ sơ và gửi văn bản thông báo kết quả tiếp nhận báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT tại Việt Nam

(2). VNNIC thực hiện cập nhật các thông tin liên hệ của tổ chức, doanh nghiệp trên Website http://www.thongbaotenmien.vn