VNNIC tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Để hỗ trợ, hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (NĐK TMQT) các quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức chuỗi Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tên miền quốc tế tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/11/2018, và tại Hà Nội vào ngày 07/11/2018). Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam, đại diện thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, các NĐK TMQT tại từng khu vực.

Ông Trần Minh Tân – Giám đốc VNNIC phát biểu tại Hội nghị phổ biến khu vực phía Nam

Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc VNNIC phát biểu tại Hội nghị phổ biến khu vực phía Bắc

Theo quy định pháp luật, chủ thể được tự do lựa chọn đăng ký sử dụng tên miền, song việc đăng ký, sử dụng tên miền cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung này đã được quy định tại các văn bản Luật (Luật Công nghệ Thông tin, Luật Viễn thông) và được cụ thể hóa tại Nghị định (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP) và Thông tư (Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 15/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet). Chủ thể tại Việt Nam khi sử dụng TMQT hay tên miền quốc gia .VN đều phải tuân thủ các quy định như nhau về quản lý thông tin.

Đối với việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế (TMQT) tại Việt Nam, khi đăng ký TMQT, chủ thể phải nộp hồ sơ đăng ký tên miền (trong đó có bản khai đăng ký tên miền quốc tế theo mẫu quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và khai báo đầy đủ thông tin tên miền theo quy định); Chủ thể có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc khi có thay đổi. Trước khi đưa tên miền vào sử dụng, chủ thể có trách nhiệm thông báo sử dụng tên miền quốc tế với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) trên môi trường mạng tại Website www.thongbaotenmien.vn. NĐK TMQT tại Việt Nam có trách nhiệm quản lý hồ sơ, dữ liệu tên miền; hướng dẫn chủ thể về nghĩa vụ thông báo sử dụng TMQT; cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vụ việc vi phạm liên quan tới tên miền.

Tại các Hội nghị, VNNIC đã phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam; Trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền quốc tế và chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam; Tình hình quản lý, đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam; Phổ biến và thống nhất quy trình báo cáo, cập nhật thông tin và xử lý vi phạm tên miền quốc tế.

Đại diện VNNIC phổ biến tại Hội nghị

Trong phần trình bày về thực trạng xử lý vi phạm trong đăng ký, sử dụng TMQT và dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT tại Việt Nam, thanh tra các Sở TTTT TP.HCM và Hà Nội đã chia sẻ về công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến tên miền nói chung và tên miền quốc tế nói riêng. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy các vi phạm chủ yếu tập trung ở tên miền quốc tế với các vi phạm thường gặp trên TMQT như: sử dụng TMQT mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác, thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ TTTT; cung cấp dịch vụ đăng ký TMQT tại Việt Nam khi chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ và chưa được công nhận là NĐK TMQT tại Việt Nam; NĐK TMQT không quản lý đầy đủ, chính xác hồ sơ, thông tin tên miền; vi phạm quy định về báo cáo như chậm báo cáo, báo cáo dữ liệu không chính xác.

Đại diện Sở TTTT Tp. Hồ Chí Minh và Sở TTTT Hà Nội

Để hỗ trợ các NĐK TMQT tại Việt Nam về quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT tại Việt Nam, Hội nghị đã tập trung trao đổi, phân tích thực tiễn các vấn đề thực tế còn tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT của các NĐK, tư vấn các NĐK các giải pháp thực hiện thực tiễn.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt thấu đáo và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT; qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại Việt Nam.

          Toàn cảnh 2 Hội nghị