GIỚI THIỆU 

Hệ thống thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế (Nhà đăng ký tên miền quốc tế) và các tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế thực hiện thông báo tên miền trực tuyến một cách thuận lợi. Website cũng là nơi cung cấp thông tin các chính sách, quy định pháp luật về tên miền quốc tế và hướng dẫn các quy trình, thủ tục thực hiện báo cáo danh sách tên miền quốc tế trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, còn giúp tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin tên miền, thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả.

QUY TRÌNH THÔNG BÁO TÊN MIỀN 
THÔNG BÁO TÊN MIỀN QUỐC TẾ
ĐĂNG NHẬP SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN

TRA CỨU THÔNG TIN 

Chủ thể thực hiện tra cứu thông tin tên miền quốc tế của mình trước khi thông báo sử dụng.