Liên hệ

Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Hotline: +84-24-35564944 (máy lẻ 888) 

E mail: quanlytenmienquocte@vnnic.vn