Quy trình cập nhật thông tin tên miền quốc tế đã thông báo

Trong quá trình sử dụng, nếu chủ thể muốn thông báo bổ sung thêm các tên miền mới đăng ký sử dụng hoặc sửa đổi thông tin các tên miền đã thông báo hoặc gỡ bỏ các tên miền đã thông báo nhưng không còn sử dụng, điều chinh cập nhật thông tin liên hệ, xin vui lòng thực hiện đăng nhập vào tài khoản đã được cấp qua email trong lần thông báo sử dụng đầu tiên.

Trong trường hợp tên miền đã được thông báo sử dụng nhưng thông tin không đúng hoặc bị giả mạo từ một chủ thể khác, để cập nhật lại thông tin thông báo chính xác, chủ thể của tên miền cần phải có văn bản chính thức đề nghị hiệu chỉnh thông tin thông báo sử dụng tên miền về Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), 18 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Văn bản đề nghị phải được:

  • Ký đóng dấu bởi người đại diện có thẩm quyền (trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền là tổ chức). 
  • Ký xác nhận bởi người đã đứng tên đăng ký sử dụng tên miền, kèm theo bản sao có công chứng giấy CMTND (hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) (trong trường hợp tên miền do cá nhân đăng ký). 

Sau khi nhận được văn bản của chủ thể, VNNIC sẽ kiểm tra, xử lý và hướng dẫn qua Email để chủ thể thực sự của tên miền thực hiện khai báo lại thông tin tên miền. Mẫu công văn tham khảo tại đây

Các yêu cầu hỗ trợ xin gửi từ hòm thư liên hệ đã đăng ký tới địa chỉ quanlytenmienquocte@vnnic.vn, điện thoại 02839104280 (máy lẻ 888) để được giải đáp