Quy trình Thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn”.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Internet Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo sử dụng tên miền quốc tế thành công trên địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn.

- Phí, lệ phí:  Không.

- Thời gian thông báo: Sau khi tổ chức, cá nhân đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng.

- Thực hiện thông báo tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn

Nội dung thông báo:

+ Đối với cơ quan, tổ chức: tên cơ quan, tổ chức ghi trong quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, hộp thư điện tử; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài;

+ Đối với cá nhân: Họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại; hộp thư điện tử; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;

+ Tên miền đưa vào sử dụng.

- Thay đổi thông tin:

+ Khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc bổ sung, thay đổi hay xóa các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn.

+ Trường hợp quên, mất mật khẩu hoặc tên miền đã bị người khác thông báo sử dụng, chủ thể phải có văn bản gửi VNNIC để hỗ trợ cấp lại mật khẩu và điều chỉnh thông tin.

(Quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Công nghệ thông tin và  Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

1. Đối với chủ thể lần đầu thực hiện thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên website www.thongbaotenmien.vn, xin vui lòng thực hiện tra cứu tình trạng của tên miền trước khi tiến hành thông báo sử dụng. Quy trình theo các bước như sau:

Hướng dẫn đề nghị hiệu chỉnh thông tin tên miền TẠI ĐÂY

Thông báo sử dụng tên miền TẠI ĐÂY

(Chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo Video Hướng dẫn Thông báo sử dụng tên miền quốc tế TẠI ĐÂY)

2. Đối với các chủ thể đã thực hiện thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên website www.thongbaotenmien.vn, và muốn thông báo bổ sung thêm các tên miền mới đăng ký sử dụng hoặc sửa đổi thông tin các tên miền đã thông báo hoặc gỡ bỏ các tên miền đã thông báo nhưng không còn sử dụng xin vui lòng đăng nhập để thực hiện. Quy trình theo các bước như sau:

Chủ thể đăng nhập sửa đổi, bổ sung, cập nhât thông tin tên miền TẠI ĐÂY

Tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau đây:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

+ Không cập nhật khi có thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định;

+ Không cung cấp thông tin về tên miền hoặc không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

(Quy định tại điểm a, b và c Khoản 1, Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử)

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;

+ Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền.

(Quy định tại điểm a, c và d Khoản 2, Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử)

- Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm:

+ Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;

+ Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền.

(Quy định tại Khoản 3, Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Công nghệ thông tin;

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

+ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

3. Liên hệ
Các yêu cầu hỗ trợ xin gửi thư điện tử về hòm thư quanlytenmienquocte@vnnic.vn hoặc điện thoại theo số 02839104280 (máy lẻ 888) để được giải đáp.