Kiểm tra thông tin tên miền chuẩn bị thông báo

Lưu ý:

  1. Nhập đầy đủ tên miền muốn thông báo (.com, .net, .org, fr, tv, ...)
  2. Chọn nút "Tra cứu" và thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo.