Hướng dẫn thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên website www.thongbaotenmien.vn

1. Đối với chủ thể lần đầu thực hiện thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên website www.thongbaotenmien.vn, xin vui lòng thực hiện tra cứu tình trạng của tên miền trước khi tiến hành thông báo sử dụng. Quy trình theo các bước như sau:

Hướng dẫn đề nghị hiệu chỉnh thông tin tên miền

Thông báo sử dụng tên miền

2. Đối với các chủ thể đã thực hiện thông báo sử dụng tên miền quốc tế trên website www.thongbaotenmien.vn, và muốn thông báo bổ sung thêm các tên miền mới đăng ký sử dụng hoặc sửa đổi thông tin các tên miền đã thông báo hoặc gỡ bỏ các tên miền đã thông báo nhưng không còn sử dụng xin vui lòng đăng nhập để thực hiện. Quy trình theo các bước như sau:

Chủ thể đăng nhập sửa đổi, bổ sung, cập nhât thông tin tên miền

2. Liên hệ
Các yêu cầu hỗ trợ xin gửi thư điện tử về hòm thư quanlytenmienquocte@vnnic.vn hoặc điện thoại theo số 02839104280 (máy lẻ 888) để được giải đáp.